Lopende raadplegingen

Raadpleging op vraag van de Raad van het BIPT van 31 januari 2017 met betrekking tot de nummeringsaspecten van eCall- diensten> Alle publicaties