Netwerk van bpost

Het kantorennetwerk van bpost is samengesteld uit een uitgebreid netwerk van postale servicepunten bestaande uit:

 1. postkantoren: postkantoren worden uitgebaat door bpost en bieden minstens het basisassortiment aan alsook de volgende vier diensten:
 • de ontvangst van geldstortingen ter creditering van een bankrekening;
 • geldopname uit een eigen rekening aan het loket;
 • uitbetaling van postassignaties;
 • inontvangstneming van overschrijvingsformulieren met betrekking tot betalingen vanuit eigen rekening.
 1. posthaltes: posthaltes zijn contactpunten waar minstens het basisassortiment aangeboden wordt door postpersoneel tijdens een beperkt aantal uren.
 2. PostPunten: zijn vestigingen uitgebaat door een derde in naam en voor rekening van bpost.

 

Het in de postale servicepunten aangeboden basisassortiment bestaat uit:

 • inontvangstneming van brieven en pakjes die deel uitmaken van de universele dienst, met uitzondering van zendingen met aangegeven waarde;
 • ter beschikking houden en afgeven van aangetekende zendingen en pakjes die deel uitmaken van de universele dienst en waarvoor een bericht werd achtergelaten;
 • verkoop van postzegels;
 • aanvaarden van stortingen voor rekening van een financiële instelling, voorzien van een gestructureerde mededeling, beperkt tot 300 euro.

 

Het volledige assortiment bevat naast het basisassortiment de volgende diensten:

 • de uitvoering van verrichtingen met betrekking tot de basisbankdienst;
 • betaling van binnenlandse postwissels;
 • het boeken van gelden en titels voor verkeersboetes;
 • de verkoop, de terugbetaling, de vervanging en de uitwisseling van visverloven;
 • de ontvangst van geldstortingen op een postrekening-courant en de uitvoering van de betalingsverrichtingen vanuit of naar deze rekeningen;
 • de ontvangst van geldstortingen ter creditering van een postrekening-courant of van een rekening bij een andere financiële instelling.